QHOV CHAW

Peb cov kev pabcuam thiab sau cov khoom zoo nkauj zoo nkauj muaj nyob ntawm peb lub khw muag khoom tseem ceeb hauv Downtown Manhattan (SoHo):

Popular Jewelry - NYC

255 Canal Street, Chav B, New York, NY 10013

Sijhawm Ua Lag Luam:

9:30 AM - 6:30 PM (Sijhawm Hauv Nroog)

7 Hnub Hauv Ib Lub Limtiam, 365 Hnub Ib Xyoo

PEB YUAV TAU HNOV LOS NTAWM KOJ

Txog txhua cov lus nug: info@popular.jewelry
Para atención al cliente en español, llame: + 1 (212) 941-7942
Rau cov lus nug tsis txaus ntseeg, hu rau: + 1 (212) 941-7942
or lus peb ncaj qha mus rau Facebook thiab / los yog Instagram